وسایل بافتنی برای بافت شال کرمان

دسته بندی :مقالات آموزشی 20 مرداد 1401 واحد تولید محتوا 156
وسایل بافتنی برای بافت شال کرمان

وسایل بافتنی برای بافت شال کرمان

وسایل بافتنی برای بافت شال کرمان دچار تغییرات اندکی شده‌اند و با نزول کیفیت شال ترمه کرمان، برخی از وسایل بافتنی به فراموشی سپرده‌شده و نام برخی از آن‌ها در مجموعه خارستان ادیب قاسمی کرمانی معرفی‌شده است؛ اما بخش عمده‌ای از وسایل و ابزار شال‌بافی در بازار صنایع دستی هنوز در کارگاه شال‌بافی استاد علی میر احمدی کرمان کاربرد دارد. به‌طورکلی مهم‌ترین وسایل و ابزار شال‌بافی به‌قرار زیر است:

دستگاه شال‌بافی بنیادی‌ترین وسایل بافتنی

دستگاه شال‌بافی یکی از وسایل بافتنی چهار وردی نساجی سنتی ایران است. این دستگاه ساختار بسیار ساده‌ای دارد دستان هنرمند شال باف، با همین دستگاه ساده، بافتی بسیار پیچیده و لطيف خلق می‌کند. دستگاه شال‌بافی از اجزاء متعددی تشکیل‌شده که مهم‌ترین آن‌ها به‌قرار زیر است:

1.      چاله

دستگاه شال‌بافی کرمان طوری طراحی‌شده که بافنده بر سطح زمین می‌نشیند و عملیات بافت را انجام می‌دهد. ازآنجایی‌که پدال‌ها باید پایین‌تر از سطح زمین قرار بگیرند برای این‌گونه از وسایل بافتنی چاله‌ای کنده می‌شود که بافنده در حین بافت پاهای خود را داخل چاله قرار می دهد. این چاله در حدود ۴۰ تا ۵۰ سانتی‌متر عمق و قطری کمتر از یک و نیم متر دارد.

چاله

 

2.      چوبهای دو شاخه

در دو طرف چاله شال‌بافی دو چوب بزرگ همانند دار قالی عمود بر زمین قرارگرفته است. انتهای این چوب‌ها در دو طرف چاله شال‌بافی با گچ و سیمان داخل زمین قرارگرفته و سر آن‌ها که تقریباً دو متر از سطح زمین ارتفاع دارد؛ به شکل دوشاخه است. در اصطلاح شالبافان قدیم این چوب را لوچ دوشاخه و سر آن را دوشاخه می‌گفتند.

3.      باربند

باربند، چوب باریک‌تری نسبت به لوچ دوشاخه است که دو سر آن بر روی دوشاخه چوبهای لوچ دوشاخه قرار می‌گیرد. چوب باربند وظیفه نگهداری سازهای دستگاه را بر عهده دارد. ازآنجایی‌که بار نسبتا زیادی در موقع تعویض وردها به چوب باربند می‌آید دو سر این چوب آن‌قدر بلند است که داخل دو دیوار مقابل هم در کارگاه شال‌بافی قرارگرفته، دوشاخه‌ها در وسط باربند قرار می‌گیرند. این عمل باعث می‌شود که ایستایی و استحکام باربند افزایش یابد؛ زیرا در چهار نقطه به‌قرار دو تا داخل دیوار (دو انتهای باربند) و دو تا با چوب دوشاخه (در وسط باربند) باهم اتصال پیدا می‌کنند.

4.      گورت

گورتها یا وردها بخشی از وسایل بافتنی شالبافی هستند که وظیفه جابه‌جایی نخ‌های تار و درنتیجه، باز شدن دهنه کار برای پودگذاری را بر عهده‌دارند. تعداد گورت ها در دستگاه سنتی شال‌بافی کرمان چهار عدد است که از طرف بافنده به پشت دستگاه، نام آن‌ها به‌قرار زیر است:

  • گورت پیش؛
  • گورت بر پیش؛
  • گورت برقفا؛
  • گورت قفا.

گورتها

گورتها

گورتها از دو چوب به طول تقریبی یک و نیم سانتی‌متر تشکیل‌شده‌اند که در بالا و پایین گورت قرار می‌گیرند. طول گورتها به عرض پارچه و دستگاه بستگی دارد. اگر طول گورت یک و نیم متر باشد عرض پارچه از یک و نیم متر بیشتر نخواهد شد. بین دو چوب بالا و پایین گورت تعداد زیادی نخ پنبه‌ای قرارگرفته که یکسر آن‌ها به چوب بالا و سر دیگر به چوب پایین متصل شده، در وسط آن‌ها حلقه‌ای ایجاد می‌شود که نخ‌های چله از داخل آن عبور می‌کنند. تعداد نخ‌های پنبه‌ای چهار گورت، برابر تعداد تار موردنیاز برای شال‌بافی است.

وسایل بافتنی

به‌عبارت‌دیگر هر یک از تارها از یکی از این نخ‌های گورت عبور می‌کند و با این عملیات تارها به چهار دسته کلی بنابر طرح پارچه تقسیم می‌شوند که هر دسته از یکی از گورتها عبور می‌کند و با بالا و پایین کردن گورتها، دهنده‌های مختلف کار ایجاد می‌شود. در وسایل بافتنی جدید به‌جای گورت، ورد قرار می‌گیرد و در وردها به‌جای نخ‌های گورت، میل میلک های فلزی قرارگرفته که در وسط آن‌ها حلقه‌ای ایجادشده است تا نخ‌های چله از آن عبور کنند.

5.      جوجه

در دستگاه شال‌بافی به دو چوب بالا و پایین هر گورت جوجه می‌گویند. طول جوجه‌ها تقریباً کمی بیش از یک و نیم متر است و تعداد آن‌ها در دستگاه شال‌بافی، هشت عدد یعنی دو عدد برای هر گورت در نظر گرفته‌شده است. جوجه‌های بالا و پایین هر گورت وظیفه نگهداری نخ‌های گورت را بر عهده‌دارند.

6.      چیکو

یک مجموعه‌ای از قرقره‌های دستگاه شال‌بافی است که در سایر دستگاه‌های نساجی سنتی به آن ساز دستگاه می‌گویند. دستگاه شال‌بافی دارای چهار چیکو است که هر چیکو از سه قرقره تشکیل‌شده است. وظیفه چیکوها نگهداری گورتها از سمت بالا انتقال نیروی پدال‌ها برای جابه‌جایی گورتهاست. همان‌طور که گفته شد ساختار چیکو از سه قرقره تشکیل‌شده است که یک قرقره بزرگ در بالا و دو قرقره کوچک‌تر در پایین قرار دارند. درنتیجه این مجموعه قرقره‌ها با یک طناب، باربند را به چهار گورت (ورد) دستگاه متصل می‌کنند.

در بالاترین قسمت چیکو یک قرقره بزرگ قرار دارد که از طرف بالا توسط یک طناب به باربند متصل می‌شود و یک طناب دیگر از داخل قرقره عبور می‌کند و از دو طرف به دو قرقره کوچک‌تر چیکو متصل می‌شود؛ بنابراین یک این نوع وسایل بافتنی با سه قرقره ایجاد می‌شود. دو سر طناب قرقره اول به دو گورت قفا و برقفا و دو سر طناب قرقره دوم به دو گورت بر پیش و پیش متصل می‌شود؛ بنابراین هر چیکو در دستگاه شال‌بافی، چهار گورت را به باربند متصل می‌کند.

در دستگاه شال‌بافی، چهار چیکو قرار دارد که مکانیزم عمل هریک تقریباً مشابه است؛ بنابراین هر یک از گورتها از سمت جوجه بالا به چهار چیکو دستگاه شال‌بافی متصل شده‌اند. چیکوها بر اساس نوع اتصال آن‌ها به گورت در موقع بالا و پایین کردن پدال‌ها، باعث بالا و پایین شدن گورتها می‌شوند.

چیکو

7.      پاده اوشال

پاده اوشال، چوبی به طول تقریبی جوجه گورت هاست با این تفاوت که قطر آن از جوجه گورت بیشتر است. پاده اوشال عامل اتصال پدال‌ها به جوجه‌ها و درنتیجه گورت است. پاده اوشال به جوجه پایین گورت و پدال هر گورت متصل است و در موقع چله کشی با خارج کردن اتصال گورت از پاده او شال، گورت موردنظر رها و آماده چله‌کشی می‌شود.

پاده اوشال

پدال‌ها

پدال‌ها

8.      نورد

نورد، چوبی به طول تقریبی دو متر و قطر حدود ۳۰ سانتی‌متر است. وسایل بافتنی شال‌بافی دارای دو نورد پیش و قفا است. نورد پیش در جلو بافنده قرار دارد و وظیفه جمع‌کردن مقدار پارچه بافته‌شده را دارد. مقدار شال بافته‌شده حول این نورد پیچیده می‌شود و متعاقب آن به همین میزان چله از نورد قفا که در منتها الیه دستگاه شال‌بافی قرار دارد باز می‌شود. نورد پیش و قفا دارای شیاری است که در موقع چله‌کشی چوب شوپا داخل آن قرار می‌گیرد و دو سر آن دارای سوراخ‌هایی با قطر تقریبی ۴ سانتی‌متر است که محل قرارگیری چوب تنگ است.

نورد

نورد

9.      چوب تنگ

چوب تنگ در مجموعه وسایل بافتنی شال، چوبی به طول تقریبی ۳۰ تا ۴۰ سانتی‌متر و قطر آن معادل سوراخ‌های چوب نورد است. این چوب داخل سوراخ نورد قرار می‌گیرد و سر دیگر چوب با یک طناب به دیوار محکم می‌شود. با کشیدن چوب تنگ چله ها کشیده و به حالت مناسب ثابت می‌شوند. اگر چله ها در طول بافندگی شل شوند با کمک چوب تنگ می‌توان کشیدگی آن‌ها را تنظیم کرد. چوب تنگ نیز به دو نوع تنک پیش و قفا تقسیم می‌شود که تنگ پیش متعلق به نورد پیش و تنگ قفا متعلق به نورد قفاست.

10.  دفتین یا شانه

دفتین یا شانه در دستگاه شال‌بافی وظیفه کوبیدن نخ های پود در مرحله پودگذاری را بر عهده دارد. دفتین یک قاب مستطیل شکل دارد که عرض این قاب تقریباً ۲۵ سانتی‌متر است و داخل آن شانه‌ای فلزی قرار می‌گیرد. شانه دارای اندازه‌های مختلف است که این اندازه‌ها به فاصله میان دندانه‌های آن بستگی دارد. برای بافت پارچه‌هایی با تراکم بالا باید نمره شانه نیز بالا باشد؛ یعنی تعداد دندانه‌های آن در واحد طول بیشتر باشد. تمامی نخ‌های چله به ترتیب پس از عبور از گورتها باید از شانه نیز عبور کنند.

دفتین

شانه دستگاه شال‌بافی از دو طرف قسمت پایین به دستگاه متصل می‌شود و حول محور قائم متحرک است. پس از هر رج پودگذاری با شانه پودها کوبیده می‌شود تا تراکم بافت متعادل شود.

در دستگاه‌های قدیم شال‌بافی، شانه از چوب‌های نی بسیار نازک در ست می‌شد؛ بنابراین این شانه‌ها قابل تعویض نبودند و فقط با یک شانه با تراکم خاص می‌شد با این دستگاه بافندگی کرد. شانه‌های چوبی قدیم به دلیل ضخامت چوب باعث نازک شدن چله ها و درنتیجه پاره شدن آن‌ها می‌شدند که این آسیب با آهار زدن چله ها بعد از چله کشی و در حین بافت برطرف می‌شود. علاوه بر این، شانه‌های چوبی باعث جمع شدگی بافت پارچه می‌شد به‌طوری‌که عرض پارچه با ادامه بافت کم می‌شد که برای رفع این عیب از ابزاری به نام سوزن و یا سوزنی استفاده می‌کردند.

در اصطلاح شالبافان قدیم به شانه یا دفتین تیغ نیز می‌گفتند و احتمالاً تیغ کج یک نوع شانه یا دفتین است.

بنیکو

بنیکو دستگاهی در وسایل بافتنی است که در چله کشی از آن استفاده می‌شود. این دستگاه از یک‌پایه محکم، محور مرکزی و پره‌هایی که حول این محور می‌چرخند، تشکیل‌شده است. وظیفه این دستگاه در چله کشی محل قرار گرفتن کلاف پشمی چله ها برای پیچیدن آن‌ها حول ماشوله هاست. امروزه در کارگاه‌های شال‌بافی با ساده‌ترین ابزار این دستگاه را می‌سازند. در کارگاه استاد علی میر احمدی، پایه این دستگاه ساده از قوطی‌های خالی روغن جامد ساخته‌شده و محور آن با گچ داخل این قوطی ثابت‌شده است.

بنیکو

چرخو

چرخو دستگاه بسیار آشنای نساجی سنتی است که از جنس چوب ساخته‌شده است. چرخو دارای یک چرخ بزرگ با پره‌های چوبی است که به یک دسته متصل است. با چرخاندن دسته چرخ، طنابی که بر روی آن پیچیده شده نیز می‌چرخد. این طناب نیروی چرخشی چرخ بزرگ را به یک میله متحرک که محل قرارگیری ماشوله است، انتقال می‌دهد. با چرخاندن دسته چرخو، نخ‌های کلاف تار از روی بنیکو بازشده، حول ماشوله پیچیده می‌شود.

چرخو

ماشوله

ماشوله، وسیله‌ای است که از آن در چله کشی به‌عنوان حامل نخ‌های تار استفاده می‌شود. ماشوله ها در شال‌بافی لوله‌های توخالی ۱۵ سانتی‌متری هستند که جنس آن‌ها امروزه از پلاستیک است اما در شال‌بافی قدیم، جنس ماشوله ها از نی‌های توخالی بوده است. ماشوله بر روی محل مخصوص خود در چرخو قرار می‌گیرد تا پله‌های بازشده از بنيكو حول آن قرار بگیرد. از ماشوله ها در چله کشی استفاده می‌شود.

علاوه بر ماشوله تار، یک نوع ماشوله دیگر به نام ماشوله پود در شال‌بافی وجود دارد که نخ‌های پود بر روی آن قرار می‌گیرد. ماشوله های پود از چوب‌های باریکی ساخته‌شده‌اند که دو طرف آن‌ها کاملاً تیز شده است. این ماشوله ها در حین شال‌بافی، داخل ماکو قرارگرفته، پود همرنگ چله ها را برای بافت زمینه شال داخل دهنه کار می‌گذارد. در وسایل بافتنی شال کشمیر تعداد زیادی از ماشوله های پود به رنگ های مختلف کاربرد دارد.

ماشوله

ماکو یا مئکو

ابزاری چوبی به شکل مستطیل، به طول ۲۵ و عرض ۵ سانتی‌متر است که داخل آن خالی است. چهار زاویه خارجی این ابزار به‌طور کامل پخ خورده است تا در حین عبور دادن نخ پود چله ها را پاره نکند. به همین دلیل سطح خارجی و لبه‌های ماکو کاملاً صیقلی شده است. در دو طرف فضای خالی وسط ماکو دو حفره وجود دارد که ماشوله های کوچک پود داخل آن قرار می‌گیرد. وظیفه اصلی ماکو در وسایل بافتنی شال عبور پود از دهنه بازشده کار است.

ماکو یا مئکو

سوزنو

در دستگاه‌های قدیم شال‌بافی به‌جای شانه فلزی از باریکه‌های نی استفاده می‌شد که این شانه‌های چوبی علاوه بر آسیب رساندن به تارها باعث جمع شدگی دو طرف پارچه می‌شد. برای رفع این عیب در طول بافت از وسایل بافتنی به نام سوزنو استفاده می‌شد که امروزه در شال‌بافی کاربرد آن منسوخ‌شده است. سوزنو، از دو قطعه چوب مستطیلی شکل به طول تقریبی ۸۰ و عرض حدود ۵ سانتی‌متر تشکیل‌شده است. دو طرف این دو قطعه چوب دو عدد سوزن به‌طور عمودی به سطح چوب واردشده است و سمت دیگر چوب به فواصل حدود ۴ سانتی‌متر تعدادی سوراخ وجود دارد که ردیف، پشت سرهم قرارگرفته‌اند.

در موقع بافت با وسایل بافتنی، این دو قطعه چوب‌بر روی‌هم قرار می‌گیرند و در حین بافت، بافنده با توجه به عرض پارچه با استفاده از سوراخ‌های روی دو قطعه چوب می‌توانست طول سوزنو را تغییر دهد. وقتی دو عدد چوب سوزنو بر روی‌هم قرار بگیرد یک قطعه چوب را می‌سازد که هر طرف آن‌یک عدد سوزن عمودی بر سطح چوب تعبیه‌شده است. این سوزن‌ها در حین بافت به شیرازه پارچه داخل می‌شوند سپس با لغزاندن دو چوب عرض مورد دلخواه پارچه و درنتیجه طول موردنظر سوزنو تنظیم می‌شود و درنهایت با قرار دادن چند چوب در سوراخ‌های مقابل هم قرارگرفته دو قطعه سوزنو طول موردنظر ثابت می‌شود.

با جلو رفتن مقدار بافت، سوزنو از محل قبلی جدا و به محل پیش کار منتقل می‌شود. این عمل تا پایان بافت شال ادامه می‌یابد. درنتیجه عرض پارچه از ابتدا تا انتها ثابت می‌ماند. کار این ابزار شبیه متید در دستگاه‌های بافندگی دستوری است.

شوپ

شوپ ها چوبهای باریکی به طول تقریبی یک و نیم متر و قطر ۲ سانتی‌متر هستند که در مراحل مختلف چله کشی از آن‌ها استفاده می‌شود. مهم‌ترین وظیفه شوپ ها قرار گرفتن داخل شیار نوردها و ثابت کردن چله هاست. علاوه بر آن از این چوب‌ها در حفظ ضرب بین چله ها، قبل از ورود به گورت ها استفاده می‌شود. اگر شوپ ها در محل ضرب قرار نگیرند ضرب حاصل‌شده از بین می‌رود و درنتیجه چله ها قبل از ورود به گورت ها به هم گره می‌خورند و بافت کاملاً خراب می‌شود.

شوپ

تون

در شال‌بافی به نخ‌های تار یا چله، تون گفته می‌شود.

لیلک

در کارگاه‌های شال‌بافی قدیم وقتی کودکی برای فراگیری این هنر نزد استاد می‌آمد برای آموزش وی از قطعه چوب باریکی به طول تقریبی ۳۰ سانتی‌متر بانام لیلک استفاده می‌شد. زمانی که دهنه کار برای نقش اندازی باز می‌شد لیلک داخل دهنه کار قرار می‌گرفت و استاد شال باف، دسته‌های چله موردنظر در نقش اندازی را، روی این چوب جدا می‌کرد تا نقش اندازی را به‌طور ساده به شاگرد خردسال آموزش دهد. این نوع وسایل بافتنی امروزه کاملاً منسوخ‌شده است.

لیلک باعث می‌شود که اولا نخ‌های تار موردنظر در نقش اندازی روی چوب و تارهای غیرقابل استفاده در نقش اندازی زیر چوب قرار بگیرند و موجب سردرگمی شاگرد نشوند و ثانیا دسته‌بندی تارها بر روی این چوب راحت‌تر صورت می‌گیرد و درنتیجه شاگرد می‌تواند با نحوه جدا کردن و یا اصطلاحاً ناخن انداختن به چله ها و نقش اندازی به‌راحتی آشنا شود.

سمک

ابزاری شبیه فرچه یا برس کفاشی که از آن برای شود زدن به چله ها استفاده می‌کنند.

شود

شود ماده‌ای است مرکب از آرد، آب، تیزاب و اشنان که از آن برای آهار زدن چله ها استفاده می‌کردند. به دلیل ضخیم شدن چله ها در شال‌های امروزی کاربرد شود و آهار نیز منسوخ‌شده است. در شال‌های قدیم به دلیل ظرافت نخ‌های چله و همچنین چوبی بودن ابزار شال‌بافی مانند شانه‌ها برخی از نخ‌های تار براثر فرسایش نازک می‌شدند. برای جلوگیری از این آسیب‌ها و درنتیجه پاره نشدن چله ها، نخ‌های تار قبل از شروع بافت و گاهی در حین بافت آهار داده می‌شد که به‌اصطلاح این عمل را شود‌زنی می‌گفتند. بنابراین در بافت شال‌های قدیم پس از اتمام کار، شخصی به نام شال شور، شودهای شال را شست‌وشو می‌داد که این عمل به دلیل استفاده نشدن از شود در شال‌های امروزی منسوخ‌شده است.

تغار

تغار ظرفی سفالین که در آن شود می‌ریزند.

كتين

کتین چوبی بلند که با آن ریسمان و پشم را می‌کوبند. از این وسایل بافتنی در شال‌بافی در زمان چله کشی برای ضربه زدن به چله ها به‌منظور باز شدن تاب آن‌ها استفاده می‌کنند.

دستگاه چله دوانی یا تون دوانی

این دستگاه از یک چارچوب فلزی تشکیل‌شده که طول آن در حدود دو متر و ارتفاع آن یک و نیم متر است. این دستگاه توسط دو پایه بر روی زمین قرار می‌گیرد. در بالای این دستگاه ده عدد میله فلزی قرارگرفته که محل قرارگیری ماشوله هاست. در قسمت جلویی این دستگاه بخش دیگری تعبیه‌شده که در موقع چله کشی نورد قفای حامل چله ها بر روی آن قرار می‌گیرد.

سایر وسایل بافتنی شال‌بافی

در شال‌بافی سنتی کرمان وسایل بافتنی دیگری وجود دارد که کاربرد آن‌ها کاملاً منسوخ‌شده و از آن‌ها فقط نامی باقی‌مانده است؛ ازجمله این ابزار می‌توان به:

  • مشته،
  • سيخ،
  • تیغ کج
  • و کابیل

اشاره کرد. با توجه به اینکه کاربرد این ابزار در شال‌بافی کاملاً منسوخ‌شده و منبعی برای بیان کارکرد آن‌ها در شال‌بافی وجود ندارد فقط به ذکر نام آن‌ها بسنده می شود.

 

موارد زیر را حتما بخوانید:

شرایط ارسال دیدگاه

هدف از ایجاد بخش نظرات در چارسینو، اشتراک‌گذاری تجربه‌ی خرید و کاربری محصولاتی است که به فروش می‌رسد. در این بخش، هر کاربر مجاز است در چهارچوب شرایط و قوانین سایت، نظرات خود را به اشتراک بگذارد و پس از بررسی کارشناسان تایید، نظرش را روی سایت مشاهده کند. بدیهی است که اگر قوانین سایت در نظرات کاربری رعایت نشود، تایید نمی‌شوند و در نتیجه در سایت به نمایش درنمی‌آیند. چارسینو در قبال درستی یا نادرستی نظرات منتشرشده در این قسمت، هیچگونه مسئولیتی ندارد. نمایش نظرات کاربران در سایت بههیچ‌وجه به معنی تایید فنی چارسینو درباره‌ی محتویات نظر نیست؛ لذا از کاربران محترم تقاضا می‌شود، نظرات را اصل و پایه‌ی انتخاب و تصمیمگیری خود قرار ندهند.

۱. فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش از حد معمول، کشیدن حروف یا کلمات، استفاده‌ی مکرر از یک حرف یا کلمه، شکلک و اموجی در متن خودداری کنید.

۲. برای نظر یا نقد و بررسی خود عنوانی متناسب با متن انتخاب کنید. یک عنوان خوب کاربران را برای خواندن نظر شما ترغیب خواهد کرد.

۳. نقد کاربران باید شامل قوت‌ها و ضعف‌های محصول در استفاده‌ی عملی و تجربه‌ی شخصی باشد و مزایا و معایب به‌صورت خلاصه و تیتروار در محل تعیین‌شده درج شود. لازم است تا حد ممکن از مبالغه و بزرگ‌نمایی مزایا یا معایب محصول خودداری کنید.

۴. نقد مناسب، نقدی است که فقط معایب یا فقط مزایا را در نظر نگیرد؛ بلکه به‌طور واقع‌بینانه معایب و مزایای هر محصول را در کنار هم بررسی کند.

۵. با توجه به تفاوت در سطح محصولات مختلف و تفاوت عمده در قیمت‌های آن‌ها، لازم است نقد و بررسی هر محصول با توجه به قیمت آن صورت گیرد؛ نه به‌صورت مطلق.

۶. جهت احترام‌گذاشتن به وقت بازدیدکنندگان سایت، لازم است هنگام نوشتن نقد، مطالب غیرضروری را حذف کرده و فقط مطالب ضروری و مفید را در نقدتان لحاظ کنید.

۷. با توجه به ساختار بخش نظرات، از سوال‌کردن یا درخواست راهنمایی در این بخش خودداری کرده و سوال یا درخواست راهنمایی خود را در بخش پرسش و پاسخ مطرح کنید.

۸. کاربران ارسال‌کننده‌ی نظر موظف‌اند از ادبیات محترمانه استفاده کرده و از توهین به دیگر کاربران یا سایر افراد پرهیز کنند. بدیهی است هرگونه توهین به فرد یا افراد و استفاده از کلمات نامناسب، باعث تاییدنشدن نظر کاربر می‌شود.

۹. قسمت نظرات سایت، با تالارهای گفت‌وگو (فروم) متفاوت است؛ لذا برای حفظ ساختار، مباحث خارج از چهارچوبی که حالت بحث و گفت‌وگو دارد، تایید نخواهد شد.

۱۰. تمام کاربران حق دارند نظرات خود را به شرط رعایت قوانین، در سایت منتشر کنند؛ لذا حتی اگر نظری را به دور از واقعیت، جانب‌دارانه یا اشتباه یافتید، نباید نظردهنده را مخاطب قرار دهید یا از وی انتقاد کنید. هر کاربر تنها می‌تواند نظر خود را عنوان کرده و قضاوت را به خوانندگان نظرات واگذار کند.

۱۱. از طریق نمودار تغییر قیمت در سایت می‌توانید از تغییرات قیمت آگاه شوید؛ لذا به‌هیچ‌وجه در بخش نظرات مبلغ «قیمت» را ذکر نکرده، درباره‌ی آن سؤال نکنید و نظری ندهید.

۱۲. در نظرات خود، از بزرگ‌نمایی یا اغراق درباره‌ی قوت‌ها یا ضعف‌های محصول خودداری کنید. بدیهی است تا حد ممکن هرگونه نظر مبالغه‌آمیز یا به دور از واقعیت تایید نخواهد شد.

۱۳. با توجه به مسئولیت سایت در قبال لینک‌های موجود در آن، نباید لینک سایت‌های دیگر را در نظرات خود ثبت کنید. دقت داشته باشید تا جای ممکن از هرگونه لینک‌دادن (فرستادن) دیگر کاربران به سایت‌های دیگر و درج ایمیل یا نام کاربری شبکه‌های اجتماعی خودداری کنید.

۱۴. تنها نظراتی تایید خواهند شد که مرتبط با محصول موردنظر باشند؛ لذا بحث‌های متفرقه و غیرمرتبط با محصول را مطرح نکنید.

۱۵. کاربران می‌توانند نقد خود به هر بخش از چارسینو را در قسمت مربوط اعلام کنند؛ لذا هیچ‌گونه نقدی را درباره‌ی سایت یا خدمات آن در قسمت نظرات ننویسید.

۱۶. توجه داشته باشند، مسائلی را که از آن اطمینان ندارید، به‌هیچ‌وجه در نظرات ثبت نکنید؛ همچنین از بازنشر شایعات یا اطلاعات غیرمطمئن درباره‌ی محصولات جدا خودداری کنید.

۱۷. بهتر است مطالبی در این بخش ثبت شود که برای بازدیدکنندگان سایت مفید باشد؛ لذا از بیان هرگونه مطالب شخصی، غیرمرتبط یا غیرضروری در این بخش پرهیز کنید.

۱۸. لازم است نظرات خود را به صورت نگارشی ثبت کرده و از کوتاه‌کردن کلمات یا استفاده از ادبیات محاوره تا جای ممکن خودداری کنید. استفاده از ادبیات نوشتاری که قابلیت نمایش در سایت را داشته باشد، لازمه‌ی تایید نظرات کاربران است.

 

شرایط ارسال پرسش یا پاسخ:

·         بهتر است پرسش و پاسخ کوتاه و مختصر باشد؛ زبان و رسم‌الخط فارسی و اسلوب نگارش هم در آن رعایت شده باشد.

·         برای آگاهی از تغییرات قیمت از نمودار تغییر قیمت در سایت استفاده کنید و به‌هیچ‌وجه در بخش پرسش و پاسخ در مورد «قیمت» نپرسید.

·         از پرسش و پاسخ درباره‌ی آدرس سایر فروشگاههای فیزیکی یا اینترنتی و استفاده از لینک خودداری کنید.

·         پرسش خودتان را فقط یک بار و زیر محصول موردنظرتان بنویسید.

·         از ثبت اطلاعات شخصی از قبیل ایمیل، شماره تماس و نام کاربری شبکههای اجتماعی در بخش پرسش و پاسخ پرهیز کنید.

·         توجه داشته باشید که نظر یا پرسش و پاسخ فقط باید در رابطه با کالا باشد، بنابراین برای پیگیری یا سوال درباره سفارش یا استفاده از خدمات پس از فروش از طریق فرم صفحه “تماس با ما” با انتخاب موضوع پیگیری سفارش یا خدمات پس از فروش، سوال یا درخواست خود را مطرح کنید.

·         برای ارسال سایر درخواست‌ها یا پیشنهادهای خود نیز از فرم صفحه تماس با ما استفاده کنید یا به info@charsino.com  ایمیل ارسال کنید. همچنین انتقاد یا شکایت خود را به ایمیل آدرس complaint@charsino.com  ارسال کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: