برچسب: آموزش صحافی سنتی

مراحل صحافی سنتی

آموزش صحافی سنتی شامل موارد زیر است:

برش ابتدایی ( در صورت نیاز )
ترتیب : ترتیب کردن فرم های تا شده
ترتیب : جمع اوری و تنظیم فرم های چاپی در کنار یکدیگر به طور یکه که از شماره 1 الی .. مرتب و سریال باشد .
لایی گذاری : بر حسب نوع سفارش و تعداد صفحات
لت گذاری : بر حسب نوع سفارش و تعداد صفحات
دوخت : بسته به نوع کتاب و روش صحافی ، تعداد صفحات و توانایی ابزار
برش
جلد گذاری : بسته به سفارش و نوع صحافی جلد نرم ، شومینز ، سخت

بسته بندی و تسمه کشی
ترتیب : ماشین های ترتیب  فرم چند خانه وظیفه سری کردن فرم ها  را پشت سر هم به عده دارند .
لت : یک برگ کاغذ شامل دو صفحه

وسایل صحافی سنتی

–        قید  : وسیله ای شبیه گیره و پرس از جنس چوب ، کتاب ما بین ان قرار  می گیرد . جهت اعمال مورد نظر مثل : خراشیدن عطف

–        کارگاه : وسیله ای چوبی در صحافی نتی برای ته دوخت فرم ها با نخ

–        درفش : سوراخ کردن و جمع کردن گوشه  های  جلد چرمی

–        مشته  : وسیله ای برنجی برای گرد کردن عطف

–        اسکور یا اسکل : تا زدن

–        شفره : نوعی کاردک برای نازک کردن چرم

انواع روش های اتصال فرم  در آموزش صحافی سنتی

منگنه یا دوخت مفتولی :

مفتول وسط « مجله »

مفتول کنار « جزوات »

دوخت یا ته دوخت  با نخ : به روش هی گوناگون انجام می گردد .

تئوری دوخت : عمل سوراخ شدن به وسیله سنبه ، نفوذ سوزن همراه با نخ در پایین مرغک نخ را گرفته به سمت قلاب هدایت می کند . ونخ توسط قلاب به سمت بالا کشیده  می شود . یعنی هم زمان سنبه سوراخ اول و  دوم را در سوراخ می کند . در سوراخ اولی نخ و سوزن وارد می شود و در سوراخ دوم قلاب نخ را به سمت بالا می کند .

هر قلاب از داخل  نخ قبلی رد شده و یک زنجیره ایجاد می کند.