برچسب: آموزش قلمزنی

قلمزنی روی فلزات

آموزش قلمزنی

در آموزش قلمزنی باید اشاره نمود که قلم زنی عبارت است از تزیین و کندن نقش ها بر روی اشیای فلزی به ویژه مس، طلا، نقره، برنج  است. در قلم زنی با استفاده از ضربه ی چکش روی قلم طرح ها را روی اجسام فلزی ایجاد می کنند.قلم زنی ها روی ظروف نقره ، مس و طلا انجام می شود.

این نوع صنایع دستی با سابقه چندین هزار ساله خود؛ در دوران هخامنشیان رواج یافت و در دوره ساسانیان به اوج خود رسید.

قلم زنی چگونه انجام می شود؟

امروزه برای اینکه صدای قلم زنی کمتر اذیت کند و صدای کمتری ایجاد کند داخل طرف یا سینی را که معمولاً از جنس نقره یا طلا است از محلول قیر و گچ پر می‌کنند تا سروصدای قلم کمتر به گوش برسد و همچنین مانع از سوراخ شدن ظرف در حین کار شود.

سپس طرح مورد نظر را روی ظرف رسم کرده و قلم مناسب را بر اسای طرح انتخاب کرده و روی سطح ظرف قرار می‌دهند و با چکش بر انتهای قلم می‌کوبند تا شیارها و نقش‌ها را روی طرف مورد نظر ایجاد کنند.
بعد از اینکه کار قلم زنی تمام شد قیر را از روی ظرف جدا می کنند و ر.ی شیارهایی که ایجاد کرده اند گرد زغال می زیرند و در نهایت با روغن جلا آن را جلا می دهند به همین دلیل است که طرح قلم زنی خطوط تیره ی سیاه است.به این ترتیب نقش‌های قلم‌زده شده به شکل خط‌هایی تیره و مشخص دیده می‌شود.