برچسب: آینه دوزی روی پارچه

هنر آئینه دوزی و آینه کاری

طریقه آینه دوزی روی پارچه

پولک هایی که در آینه دوزی روی پارچه استفاده می شوند را می توان در ابعاد و در شکل های متفاوت از جمله مربع، مستطیل، مثلث، دایره، بیضی، اشک و  از خرازی ها تهیه کرد. جهت نصب آینه باید ابتدا آن را بر روی پارچه و طرح مورد نظر قرار دهیم و سپس روی آینه را از جهت های مختلف، به وسیله بست های فراوان به پارچه بدوزیم.

به گونه ای که تقریباً تمام آینه به وسیله بست ها پر شود.  بهترین پارچه های جاز، دیبا، حریر، اطلس کین خواب، شین باف، شیرین باف بیرامی، شوشتری، تبریزی، گل باقالی و دیگر اقلام پارچه، از پارچه های مورد استفاده در هنر آینه دوزی می باشند که از گذشته تا کنون در ایران تولید شده و مورد استفاده قرار گرفته اند.

تکنیک های مورد استفاده در هنر آینه دوزی

دوخت هایی که به صورت مشترک برای کلیه سوزن دوزی های موجود  در صنایع دستی (اعم از آینه دوزی) مورد استفاده قرار می گیرد عبارتند از: بخیه، کوک، شلال: موارد فوق در عملکرد به یک گونه است. زدن کوک های یک اندازه به صورت فاصله دار یا متصل به هم. بسته به نوع کاربرد، دوخت زده می شود.

دندان موشی، دوخت جادگمه ای، دوخت پتویی: با استفاده از سوزن و نخ از قسمت چپ پارچه شروع به کار می کنیم. سوزن را به طرف روی پارچه حرکت داده و در حالی که نخ را به صورت حلقه در زیر انگشت دست چپ نگه داشته ایم تک بخیه ای عمودی بر سطح پارچه می زنیم و باز بسته به نوع کاربرد با تکرار این دوخت به صورت فشرده یا باز، دوخت را ادامه می دهیم.

زنجیره: با حلقه کردن نخ به زیر سوزن و زدن تک بخیه به صورتی که بستی حاصل شود زنجیره ایجاد شده البته این دوخت از بالا به پایین زده می شود.

بست دوزی: زدن تک بخیه برای اتصال مهره تزیینی یا نگهداری نخ های فانتزی به کار می رود.