برچسب: انواع بافتنی دستی

انواع دار قالی
بافته های داری و انواع آن در هنر های ایران
نمد

انواع بافتنی دستی

منابع بسیاری اقدام به طبقه‌بندی انواع صنایع دستی بافتنی و دیگر صنایع هنری ایران کرده‌اند. اما ما در ادامه به تمامی صنایع و زیرشاخته‌هایی اشاره می‌کنیم که به نوعی با صنایع دستی بافتنی ایران در ارتباط هستند.

بافته‌های سنتی داری

 • فرش و قالی
 • گلیم بافی
 • زیلو
 • گبه

بافته‌های سنتی دستگاهی

 • جاجیم
 • پارچه
 • پلاس

از انواع پارچه‌هایی که از قدیم در ایران بافته می‌شدند می‌توان به زری، مخمل نقش برجسته، مخمل، شال، ترمه، دارایی، پارچه‌های ابریشمی بافت کلات نادر و یوسف‌آباد، عبا، بَرَک، شمد، چادرشب، متقال، احرامی، روفرشی و پرده اشاره کرد.

دوخت روی پارچه

 • سوزن دوزی
 • گلابتون دوزی
 • پته دوزی
 • نقش دوزی
 • ملیله دوزی
 • خوس دوزی
 • زرتشتی دوزی
 • قلاب ‌دوزی
 • نوار دوزی
 • بخارا دوزی
 • زیور آلات دست ساز

دوخت داخل پارچه

 • سکمه دوزی
 • چشمه دوزی

رودوزی سنتی

 • قیطان دوزی
 • پولک دوزی
 • نقده دوزی
 • سکه دوزی
 • چهل‌تکه دوزی
 • منجوق دوزی