برچسب: انواع صنایع دستی

صنایع دستی مراکش
پرفروش ترین صنایع دستی و امکانات بالقوه آن

انواع صنایع دستی ایران

انواع صنایع دستی ایران شامل موارد زیر است:

 1. بافته های داری (فرش دستبافت) که شامل:

 • قالی: قالی تمام پشمی، پشم ابریشم، کرک ابریشم، گل ابریشم، ابریشمی، تمام ابریشمی
 • گلیم: دورو (ساده، پودبافت و تخت بافت) ، یک رو (سوماک، پود پیچ و سوزنی)، یک رو با ترکیبی از بافت های قالی و گلیم همچون گلیم نقش برجسته ی ایلام.
 • زیلو
 • گبه

2. دست بافته های دستگاهی (نساجی سنتی) که شامل:

 • جاجیم و جاجیم مانندها (جاجیم، جاجیمچه، گلیمچه ی متکاذین، چنته، موج، ماشته و اهرامی)
 • پلاس
 • پارچه ها

الف. پارچه های فاخر مانند: زری، مخمل، مخمل نقش برجسته، ترمه، دارایی، پارچه ی ابریشمی بافت کلات نادری، پارچه ابریشمی بافت قاسم آباد رودسر و شال ب. سایر پارچه ها مانند: عبا، برک کرباس، متقال، ارمک، شمد، شعر، احرامی، چادرشب، روفرشی، پرده ای و …

3. رودوزی های سنتی که شامل:

 • دوخت روی پارچه: سوزن دوزی، پته دوزی، بخارادوزی، نقش دوزی، نوار دوزی، ملیله دوزی، گلابتون دوزی، خوس دوزی، زرتشتی دوزی، قلاب دوزی

زرتشتی دوزی

گلابتون دوزی

 • دوخت داخل پارچه: چشمه دوزی، سکمه دوزی
 • الحاق مواد دیگر به پارچه: قیطان دوزی، ده یک دوزی، پیله دوزی، آجیده دوزی، منجوق دوزی، پولک دوزی، سکه دوزی، زغره دوزی، نقده دوزی، تکه دوزی

نقده دوزی

4. هنرهای فلزی که شامل:

دواتگری، حکاکی روی فلز، قلمزنی، مشبک کاری، ملیله کاری، زرگری، کوفته گری (طلاکوبی، نقره کوبی، مس کوبی)، چلنگری، ریخته گی، زیور سازی، آثار فلزی ترکیبی

5. میناسازی که شامل:

مینای نقاشی، مینای خانه بندی، مینای مرصع

6. سفالگری که شامل:

 • سفال بدون لعاب (سفالگری با دست، چرخ کاری، نقش برجسته سفالی)
 • سفال لعاب دار (سفال دوغابی، لعاب سازی، نقاشی روی لعاب، نقاشی زیر لعاب)
 • کاشی (هفت رنگ، معرق، زرین فام، مینایی، معقلی)
 • سفال مینایی
 • سفال زرین فام
 • خرمهره (که تنها در دو کارگاه و در شهر قم توید می شود)
 • بدل چینی

7. آبگینه که شامل:

8. هنرهای مرتبط با چوب که شامل:

خراطی، کنده کاری، سازسازی، آروسی سازی، مشبک کاری، گره چینی، سوخت روی چوب، درود گری، نازک کاری چوب، معرق-منبت، معرق چوب، منبت کاری، خاتم سازی

9. هنرهای مرتبط با سنگ که شامل:

سنگ تراشی خراطی سنگ، معرق سنگ، حکاکی سنگ، مرصع مشبک سنگفیروزه کوبی

10. نگارگری که شامل:

 • نگارگری کتاب و مرقعات (تذهیب، تشعیر و گل و مرغ)
 • طراحی سنتی (طراحی قالی و گلیم، طراحی قلمی، ترسیمات ناخنی، گره کشی)

11. چاپ های سنتی که شامل:

 • چاپ روی کاغذ (سنگی)
 • چاپ روی پارچه (قلمکار، کلاقه ای یا باتیک، گره خورده یا دارایی)

12. حصیر بافی که شامل:

بوریا بافی، چیغ بافی، مروار بافی، بامبو بافی

13. نمد مالی

14. پوستین دوزی

آثار چرمی که شامل:

 • سراجی و حکاکی روی چرم

15. رنگ سازی سنتی که شامل:

رنگ های گیاهی، حیوانی، معدنی، شیمیایی، مرکب سازی

رنگرزی سنتی که شامل:

رنگرزی سنتی روی کاغذ، چوب، پشم، ابریشم، پنبه می باشد.