برچسب: طراحی در نقاشی چیست

اثر «پیکاسو»؛ ۱۹۰۶ میلادی