تامین کنندگان و غرفه داران چارسینو

تامین کنندگان و غرفه داران صنایع دستی در چارسینو با فعالیت در این حوزه و فروش تولیدات خود و سایر تولیدکنندگان ایرانی در فروشگاه تخصصی صنایع دستی و هنری چارسینو گامی بزرگ در توسعه اقتصاد کشور بر داشته اند.

چارسینو در راستای حمایت از ترویج و توسعه کارآفرینی درحوزه صنایع دستی ایران عزیز، از کلیه علاقه مندان و فعالین کسب و کارهای این حوزه جهت مشارکت دعوت به عمل می آورد.

نمایش کل فروشگاه: 44